Хидроизолация на основи

Полиуреа - най-добрата хидроизолация за основи и фундаменти. Полиуреата като хидроизолация прави от...

Вътрешна топлоизолация с полиуретан на стенни конструкции с дървена рамка

  Направата на дървени конструкции е широко използван метод във Великобритания, САЩ и Канада. При т...

Облицовка на хангари, складове, автопаркове, рампи, гаражи, балкони, тераси, стъпала

  Товарни повърхности, рампиС полиуреа се покриват каросериите на камиони. Покритието е издръжлив...

Хидроизолация и антикорозионна защита на съоръжения за питейни и отпадни води

  Варели и съдове за събиране на вода/течностиМестните власти все по-често поставят изискване течно...

Полиуретан - външна изолация зад окачена фасада

  Полиуретанът може да се използва за външна топлоизолация зад окачена фасада, като и за нови, та...

Индустриални покрития за производствени съоръжения

ПОЛИУРЕА ОБШИВКА, ОБЛИЦОВКА Полиуреата е отличен материал за облицоване на цистерни, бетонни кори...

Хидроизолация на басейни

Покритие на басейни и езера С помощта на една от системите полиуреа басейнът може да бъде надеждно ...

Полиуретан - изолиране на ламаринени и етернитени покриви

  Както и при хидроизолацията и топлоизолацията на масивни плоски покриви, изолацията на промишле...

Хидроизолации на покривни конструкции. Ремонт на покриви

    Полиуреа е идеалната хидроизолация за всички видове покриви. Тя може да бъде използвана както за...

Полиуретан - хидроизолация и топлоизолация на плоски покриви

  Една от основните цели на полиуретана е хидро- и топлоизолация на плоски покриви на стари и нови ...

Антикорозионна защита на кола, метални конструкции

  Антикорозионна защита на мостове Способността на полиуреа да надживява боята и издръжливостта й с...

Полиуретан - топлоизолация и хидроизолация на халета и селскостопански сгради

Халета, селскостопански сгаради (обори, хамбари и други) са изложени на непрекъснати големи натова...

 • Хидроизолация на основи

 • Вътрешна топлоизолация с полиуретан на стенни конструкции с дървена рамка

 • Облицовка на хангари, складове, автопаркове, рампи, гаражи, балкони, тераси, стъпала

 • Хидроизолация и антикорозионна защита на съоръжения за питейни и отпадни води

 • Полиуретан - външна изолация зад окачена фасада

 • Индустриални покрития за производствени съоръжения

 • Хидроизолация на басейни

 • Полиуретан - изолиране на ламаринени и етернитени покриви

 • Хидроизолации на покривни конструкции. Ремонт на покриви

 • Полиуретан - хидроизолация и топлоизолация на плоски покриви

 • Антикорозионна защита на кола, метални конструкции

 • Полиуретан - топлоизолация и хидроизолация на халета и селскостопански сгради


ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

полиуреа

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

полиуретановата пяна


Полиуретанови еластомери

Полиуретанови еластомери (П) са еластомери, продукт на реакцията между изоционатен предполимер, полифираминов предполимер и удължител на веригата. В химичната основа на полимера са полиуреа връзки, откъдето и получават наименованието си. Плиуреа може донякъде да се нарече “роднина” на полиуретаните, понеже полиуреа връзките предават по – силни физико- механични свойства, а също така химическа устойчивост към въздействието на различни агресивни вещества.

Изоционатния предполимер може да бъде както с ароматична, така и с алифатична природа. “Алифатичната” П обикновено е по- скъпа, но има свойството да не се влияе от слънчево греене) не е чувствителнакъм въздействието на УВ лъчение) и затова се изполозва при фасада на сгради и там, където е недопостима промяната на цвета на полимера. “Ароматичната” П е значително по- разпространена.

С цел подобрение на потребителските свойства на П през последните години се прави синтез на П системи с елементи на други полимери за подобряване на характеристиките на П еластомер. Вече съществуват епокси- П системи имащи повишена устойчивост към агресивна среда, П имаща устойчивост срещу въздействието на нефтени продукти, а също така П съдържаща силикони, които предават на полимера повишено слепване към различни субстанции и химическа устойчивост.

Видове полиуреа:

1. Прахови полиуреа еластомери

2. Ароматически прахови

3. Алифатични прахови

Полиуреа еластомери със специална употреба

- Абразивноустойчиви

- Високоеластични и др.