Резервация
Хидроизолация и антикорозионна защита на съоръжения за питейни и отпадни води

 

Варели и съдове за събиране на вода/течности
Местните власти все по-често поставят изискване течностите да се съхраняват в непропускащи съдове. В такива съдове трябва да се извършват и други производствени процеси. Изборът на определен тип съдове за събиране на течности и последващата им преработка е силно зависим от вида на течността. С помощта на полиуреа и чрез създаване на добра конструкция може да се предложи подходящо решение за различни случаи.

 

Третиране на отпадните води
Бързо решение, устойчиво на различни химикали, устойчиво на износване. Полиуреа намира много добро приложение в отвеждането на отпадните води.

 

Реновиране на канали
Замяната на канализацията е скъпо начинание и натоварва допълнително околната среда. Много общински и частни канализационни системи имат огромна нужда от облицоване и реновиране. С помощта на полиуреа съществуващата канализация се облицова ефективно от вътрешната страна.