Резервация
Хидроизолация на басейни

Покритие на басейни и езера

С помощта на една от системите полиуреа басейнът може да бъде надеждно уплътнен и да не пропуска вода. За целта се използва полиуреа с дебелина до 5 мм, която се нанася в басейна като безшевна мембрана.